Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Catalogue of Life
Βασίλειο Animalia (γονέας: Κατάσταση ύλης Life) Αντιστοιχία Βασίλειο Animalia (γονέας: Κατάσταση ύλης Life)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 02, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Animalia που πηγάζει από World Register of Marine Species

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη τάξη

Ολοκλήρωση: αληθές

Overlapping downstream Taxon Frameworks: 53
Συνημμένο taxon Κατάταξη Κάλυψη κατάταξης με φορά προς τα κάτω Πηγή
Mollusca Συνομοταξία Υποείδος MolluscaBase
Tardigrada Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Echinodermata Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Chordata Συνομοταξία Είδος Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist
Gnathifera Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Nemertea Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Cnidaria Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Platyhelminthes Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Dicyemida Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Placozoa Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Xenacoelomorpha Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Annelida Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Porifera Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Ctenophora Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Bryozoa Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Loricifera Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Priapulida Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Cycliophora Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Orthonectida Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Gnathostomulida Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Chaetognatha Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Acanthocephala Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Entoprocta Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Kinorhyncha Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Phoronida Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Hemichordata Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Gastrotricha Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Nematoda Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Rotifera Συνομοταξία Υποείδος
Brachiopoda Συνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 87

Αποκλείσεις: 7

Επιμελητές Taxon:

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 6
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Tardigrada
Pterygota
Orthoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Entomobryomorpha

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

iNaturalist is using the World Registry of Marine Species (WoRMs) for coarse level Animal taxonomy. There are several deviations to account for issues with WoRMs, generally gaps for mainly terrestrial groups such as Insects