Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Συνομοταξία Acanthocephala

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Συνομοταξία Acanthocephala (γονέας: Βασίλειο Animalia) Αντιστοιχία Συνομοταξία Acanthocephala (γονέας: Βασίλειο Animalia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 02, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Acanthocephala που πηγάζει από World Register of Marine Species (WoRMS)

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 225

Αποκλείσεις: 1

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 33

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Following WoRMs