Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Μαλάκια (Συνομοταξία Mollusca)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Συνομοταξία Mollusca (γονέας: Βασίλειο Animalia) Αντιστοιχία Συνομοταξία Mollusca (γονέας: Βασίλειο Animalia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 17, 2018

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Mollusca που πηγάζει από MolluscaBase

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 58119

Αποκλείσεις: 149

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 151

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 69

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Following MolluscaBase