Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Συνομοταξία Hemichordata

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Συνομοταξία Hemichordata (γονέας: Βασίλειο Animalia) Αντιστοιχία Συνομοταξία Hemichordata (γονέας: Βασίλειο Animalia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 02, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Hemichordata που πηγάζει από World Register of Marine Species (WoRMS)

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 159

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 2

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Following WoRMs