Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Συνομοταξία Nemertea

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Συνομοταξία Nemertea (γονέας: Βασίλειο Animalia) Αντιστοιχία Συνομοταξία Nemertea (γονέας: Βασίλειο Animalia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 02, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Nemertea που πηγάζει από World Register of Marine Species (WoRMS)

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 383

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 1

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 2
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Tubulanus
Emplectonema gracile

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Following WoRMs