Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Βραδύπορα (Συνομοταξία Tardigrada)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Συνομοταξία Tardigrada (γονέας: Βασίλειο Animalia) Αντιστοιχία Συνομοταξία Tardigrada (γονέας: Βασίλειο Animalia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 02, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Tardigrada που πηγάζει από World Register of Marine Species (WoRMS)

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 311

Αποκλείσεις: 1

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 9

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Following WoRMs