Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Συνομοταξία Bryozoa

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Συνομοταξία Bryozoa (γονέας: Βασίλειο Animalia) Αντιστοιχία Συνομοταξία Bryozoa (γονέας: Βασίλειο Animalia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 02, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Bryozoa που πηγάζει από World Register of Marine Species (WoRMS)

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 1316

Αποκλείσεις: 1

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 30

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 1
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Membraniporoidea

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Following WoRMs