Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Συνομοταξία Cnidaria (γονέας: Βασίλειο Animalia) Αντιστοιχία Συνομοταξία Cnidaria (γονέας: Βασίλειο Animalia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Φεβρουάριος 08, 2019

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Cnidaria που πηγάζει από World Register of Marine Species (WoRMS)

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 5516

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 152

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 35
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Chirodropida
Cerianthidae
Pachyseris
Caulastraea
Chathamisis
Anthothoe
Cyanea
Bunodactis
Oulactis
Goniopora

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Following WoRMs