Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Συνομοταξία Cnidaria (γονέας: Βασίλειο Animalia) Αντιστοιχία Συνομοταξία Cnidaria (γονέας: Βασίλειο Animalia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Φεβρουάριος 08, 2019

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Cnidaria που πηγάζει από World Register of Marine Species (WoRMS)

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 5546

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 170

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 44

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Following WoRMs