Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Συνομοταξία Chordata (γονέας: Βασίλειο Animalia) Αντιστοιχία Συνομοταξία Chordata (γονέας: Βασίλειο Animalia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 02, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Chordata που πηγάζει από Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη είδος

Ολοκλήρωση: αληθές

Overlapping downstream Taxon Frameworks: 12
Συνημμένο taxon Κατάταξη Κάλυψη κατάταξης με φορά προς τα κάτω Πηγή
Cephalochordata Υποσυνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Tunicata Υποσυνομοταξία Υποείδος World Register of Marine Species (WoRMS)
Elasmobranchii Ομοταξία Είδος Catalog of Fishes
Holocephali Ομοταξία Είδος Catalog of Fishes
Sarcopterygii Ομοταξία Είδος Catalog of Fishes
Petromyzonti Ομοταξία Είδος Catalog of Fishes
Myxini Ομοταξία Είδος Catalog of Fishes
Reptilia Ομοταξία Υποείδος Reptile Database: 21 December 2019
Amphibia Ομοταξία Είδος Amphibian Species of the World 6.0
Aves Ομοταξία Υποείδος Clements Checklist v2021
Actinopterygii Ομοταξία Είδος Catalog of Fishes
Mammalia Ομοταξία Είδος Mammal Diversity Database

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 14

Αποκλείσεις: 3

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 6

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 2
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Agnatha
Sarcopterygii

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Since WoRMs no longer recognizes chordate taxa such as reptiles that are deeply ebedded in iNat (as iconic taxa etc.) were following Catalog of Life for the Chordates node