Δίκτυο iNaturalist

Το Δίκτυο iNaturalist είναι μια συλλογή από τοπικούς ιστότοπους που είναι πλήρως συνδεδεμένοι με τη διεθνή κοινότητα του iNaturalist. Οι ιστότοποι του Δικτύου υποστηρίζονται από τοπικούς φορείς που προωθούν την τοπική συμμετοχή και διευκολύνουν τη χρήση δεδομένων από το iNaturalist για να ωφελήσουν την τοπική βιοποικιλότητα. Έχουν πρόσβαση σε πραγματικές συντεταγμένες από τις χώρες τους, οι οποίες αυτομάτως αποκρύπτονται από τη δημόσια προβολή, προκειμένου να προστατευθούν καλύτερα τα απειλούμενα είδη.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας λειτουργούν σε όλους τους ιστότοπους που αποτελούν μέρος του Δικτύου iNaturalist. Εάν επιλέξετε να συσχετιστείτε με έναν ιστότοπο του Δικτύου, οι τοπικοί φορείς που υποστηρίζουν κάθε ιστότοπο θα έχουν επίσης πρόσβαση στη διεύθυνση email σας (μόνο για να επικοινωνούν μαζί σας σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου) και πρόσβαση στις πραγματικές συντεταγμένες για παρατηρήσεις που έχετε επιλέξει να κάνετε δημοσίως σκιαγραφημένες ή ιδιωτικές.

Το California Academy of Sciences και το National Geographic Society έχουν συνάψει επίσημες συμφωνίες με οργανισμούς σε κάθε μία από αυτές τις χώρες για να υποστηρίξουν τη χρήση της πλατφόρμας iNaturalist. Αν ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο Δίκτυο iNaturalist, μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Το Δίκτυο iNaturalist αποτελείται από διάφορους οργανισμούς: