Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Συνομοταξία Ctenophora

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Συνομοταξία Ctenophora (γονέας: Βασίλειο Animalia) Αντιστοιχία Συνομοταξία Ctenophora (γονέας: Βασίλειο Animalia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 02, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Ctenophora που πηγάζει από World Register of Marine Species (WoRMS)

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 258

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 26

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 1
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Mnemiopsis leidyi

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Following WoRMs