Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Συνομοταξία Porifera (γονέας: Βασίλειο Animalia) Αντιστοιχία Συνομοταξία Porifera (γονέας: Βασίλειο Animalia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 02, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Porifera που πηγάζει από World Register of Marine Species (WoRMS)

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 2516

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 25

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 3
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Raspailia
Leucettusa
Ircinia

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Following WoRMs