Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Νηματώδη (Συνομοταξία Nematoda)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Συνομοταξία Nematoda (γονέας: Βασίλειο Animalia) Αντιστοιχία Συνομοταξία Nematoda (γονέας: Βασίλειο Animalia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 02, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Nematoda που πηγάζει από World Register of Marine Species (WoRMS)

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 1300

Αποκλείσεις: 1

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 155

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 1
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Ditylenchus

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Following WoRMs