Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Συνομοταξία Rotifera

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Συνομοταξία Rotifera (γονέας: Βασίλειο Animalia) Αντιστοιχία Συνομοταξία Rotifera (γονέας: Βασίλειο Animalia)

Δημιουργήθηκε από loarie τον Αύγουστος 05, 2022

Προσδιορίζει το πλαίσιο Taxon για Rotifera

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 2
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Anuraeopsis
Trichocerca

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

See https://www.inaturalist.org/flags/580304 following Rotifer World Catalog http://rotifera.hausdernatur.at/