Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Συνομοταξία Chaetognatha

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Συνομοταξία Chaetognatha (γονέας: Βασίλειο Animalia) Αντιστοιχία Συνομοταξία Chaetognatha (γονέας: Βασίλειο Animalia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 02, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Chaetognatha που πηγάζει από World Register of Marine Species (WoRMS)

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 138

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Following WoRMs