Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Ζωή (Ζωή)

Δεν καλύπτεται από κανένα πλαίσιο ταξινομικής βαθμίδας (Κατάσταση ύλης Life δεν είναι η ρίζα του δένδρου)

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Life που πηγάζει από Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη συνομοταξία

Ολοκλήρωση: αληθές

Overlapping downstream Taxon Frameworks: 3
Συνημμένο taxon Κατάταξη Κάλυψη κατάταξης με φορά προς τα κάτω Πηγή
Animalia Βασίλειο Τάξη World Register of Marine Species
Fungi Βασίλειο Υποείδος
Viruses Βασίλειο Υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 71

Επιμελητές Taxon:

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

iNaturalist follows Catalog of Life from the root node through rank phylum. A caveat being that Kingdom Animalia, Viruses, and Fungi have downstream taxon frameworks that take precedence.