Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Ζωή (Ζωή)

Δεν καλύπτεται από κανένα πλαίσιο ταξινομικής βαθμίδας (Κατάσταση ύλης Life δεν είναι η ρίζα του δένδρου)

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Life που πηγάζει από Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη συνομοταξία

Ολοκλήρωση: αληθές

Overlapping downstream Taxon Frameworks: 4
Συνημμένο taxon Κατάταξη Κάλυψη κατάταξης με φορά προς τα κάτω Πηγή
Chromista Βασίλειο Υποείδος
Animalia Βασίλειο Τάξη World Register of Marine Species
Fungi Βασίλειο Υποείδος
Viruses Βασίλειο Υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 58

Επιμελητές Taxon:

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

iNaturalist follows Catalog of Life from the root node through rank phylum. A caveat being that Kingdom Animalia, Viruses, and Fungi have downstream taxon frameworks that take precedence.