Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Ζωή (Ζωή)

Δεν καλύπτεται από κανένα πλαίσιο ταξινομικής βαθμίδας (Κατάσταση ύλης Life δεν είναι η ρίζα του δένδρου)

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Life που πηγάζει από Catalogue of Life

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη συνομοταξία

Ολοκλήρωση: αληθές

Overlapping downstream Taxon Frameworks: 4
Συνημμένο taxon Κατάταξη Κάλυψη κατάταξης με φορά προς τα κάτω Πηγή
Chromista Βασίλειο Υποείδος
Animalia Βασίλειο Τάξη World Register of Marine Species
Fungi Βασίλειο Υποείδος
Viruses Βασίλειο Υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 57

Αποκλείσεις: 2

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 1

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 1
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Fungi

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

iNaturalist follows Catalogue of Life down to Phylum