Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Ζωή (Ζωή)

Δεν καλύπτεται από κανένα πλαίσιο ταξινομικής βαθμίδας (Κατάσταση ύλης Life δεν είναι η ρίζα του δένδρου)

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Life που πηγάζει από Catalogue of Life

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη συνομοταξία

Ολοκλήρωση: αληθές

Overlapping downstream Taxon Frameworks: 4
Συνημμένο taxon Κατάταξη Κάλυψη κατάταξης με φορά προς τα κάτω Πηγή
Viruses Βασίλειο Υποείδος
Chromista Βασίλειο Υποείδος
Fungi Βασίλειο Υποείδος
Animalia Βασίλειο Τάξη World Register of Marine Species

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 57

Αποκλείσεις: 2

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 4
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Fungi
Rhodophyta
Bryophyta
Bryophyta

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

iNaturalist follows Catalogue of Life down to Phylum