Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Συνομοταξία Gastrotricha

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species
Συνομοταξία Gastrotricha (γονέας: Βασίλειο Animalia) Αντιστοιχία Συνομοταξία Gastrotricha (γονέας: Βασίλειο Animalia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 02, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Gastrotricha που πηγάζει από World Register of Marine Species (WoRMS)

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 90

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 1

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Following WoRMs