Αρχεία Ημερολογίου για Νοέμβριος 2019

Νοέμβριος 10, 2019

Moth Wing Features

I realised that many people may not understand the names of the moth wing features that I routinely use in identifying moths. I made this, and I hope it is useful (This is Version two - first one had a spelling mistake!).

69772629_10221421391872227_8667801571687399424_o (1)

Posted on Νοέμβριος 10, 2019 0836 ΜΜ by mamestraconfigurata mamestraconfigurata | 36σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο