Αρχεία Ημερολογίου για Σεπτέμβριος 2021

Σεπτέμβριος 04, 2021

Egira dolosa

Often hard to identify. This is an early flying moth. The white stripe that runs from orbicular to orbicular (when the wings are closed) may be faint or even absent. The black/white colouration, and the white collar do not change.

egira dolosa2
Photo courtesy of CBIF.

Posted on Σεπτέμβριος 04, 2021 1221 ΠΜ by mamestraconfigurata mamestraconfigurata | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο