Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 10:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Pretty darn close to Athetis tarda but well, well out of range.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamestraconfigurata

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 10:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egordon88

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Index finger for scale

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpotvinleduc

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 10:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brguinn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 11:18 ΜΜ CDT

Περιγραφή

At porch light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klraseltenreichov

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 10:31 ΠΜ CET

Τόπος

Znojmo, Česko (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brguinn

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 10:38 ΜΜ CDT

Περιγραφή

At porch light. not sure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrinal12

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2015 01:38 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

scree slope

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 09:19 ΠΜ EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturemannate

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 10:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lstaley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:37 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gardener4real

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 11:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 12:03 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Ressemble à A. sordens ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliotgreiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 10:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 10:17 ΜΜ EDT

Τόπος

norfolk county, ON (Google, OSM)

Περιγραφή

Norfolk County, ON

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 11:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 10:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 08:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

tentative.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardjbuist

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Manitoba, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brguinn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Manitoba, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Near porch light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brguinn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Περιγραφή

Found dead in the house.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfs-nfrc

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 03:33 ΜΜ MDT

Περιγραφή

LED light trap catch, 5m off ground; background grid is 1/4".

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 12:09 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Attracted to a UV light.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2012

Τόπος

Canmore (Google, OSM)

Περιγραφή

Canmore, AB

montane meadow on south facing slope
UV trap
coll. Doug Macaulay
DAM#011060

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coletoobservador

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 07:33 ΠΜ CST

Περιγραφή

polilla

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coletoobservador

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 06:27 ΠΜ CDT

Περιγραφή

polilla

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 11:32 ΜΜ EDT

Τόπος

Quai (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2009 09:12 ΜΜ MDT

Περιγραφή

CANADA; Alberta
Red Rock Coulee Natural Area
Seven Persons, 25 km S
Prairie Ecozone (grassland)
2009-Jul-26 (UV trap)
coll. Macaulay, A. D.
DAM#012763

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dania_valencia

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021

Περιγραφή

Campo sin tratamiento químico

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 12:41 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_kondler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2014

Τόπος

Bow Mar, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjenne

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 07:54 ΠΜ EDT

Τόπος

Kivi Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sararuth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021

Περιγραφή

Help with id, please…

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krancmm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2015 08:49 ΜΜ CST

Περιγραφή

Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awaysick

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 06:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amacnaughton

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 08:23 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuacde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 11:16 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 09:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bee_happy

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

LepiLED light trap.

Any thoughts on this relative fresh specimen @neoarctia?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trashpandad

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 10:08 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 06:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 11:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2017 12:16 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturemannate

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 05:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan_kielb

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 10:52 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Hodges #9207

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturemannate

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2018 12:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόγλαυκα (Bubo scandiacus)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2018 10:52 ΠΜ CST

Περιγραφή

Continuing rarity. This bird has been present in this general area for more than a week. This is only about the 8th Texas record of this arctic species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

base736

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 08:38 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 10:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 11:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

therobwalker

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 05:20 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertdifruscia

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 01:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

attracted to uv light, 18mm
rdf1671

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edporopat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 09:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauljudson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 07:33 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Not clear whether to ID Xestia c-nigrum/dolosa to genus or to species level. Bugguide claims the two are indistinguishable apart from size, but I would be grateful to learn if there are other views. https://bugguide.net/node/view/30522

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmeisenheimer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 10:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmeisenheimer

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 12:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scotiaspinner

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 11:28 ΜΜ -05

Ετικέτες

UV

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iapkarian

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 10:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddnorris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 09:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ere_charlevoix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 07:25 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 01:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mulfield

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 10:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemckeown

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 02:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

At UV light. May be too worn to clinch by I'm leaning towards Eueretagrotis sigmoides, @mamestraconfigurata?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 05:51 ΠΜ EDT

Περιγραφή

At UV light. Few county records in iNat. Does this look okay Ian, @mamestraconfigurata?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 11:23 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katelynmichaud

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 12:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 01:21 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 12:00 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seabrookeleckie

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2010 09:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobw75

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 11:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Attracted to a regular outdoor house light.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)

Παρατηρητής

physicsdave

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017

Περιγραφή

Multiple species test of iNaturalist. This is a staged photo of live moths, placed on the tree trunk (sp. =?) after a biodiversity survey. Moths were caught in light traps the previus night. All species (including the tree) have been previously identified. Looking forward to ID's...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynneaparker

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 12:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibycter

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 09:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Attracted to UV lamp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2018 10:13 ΠΜ EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willij9

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2019 06:47 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2017 05:27 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Syngrapha viridisigma. Photographed in High Park, Toronto, Ontario on 7 September 2017. A new moth for the park. Originally thought to be S. selecta, but common opinion does not support this identification...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekkillby

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2012 05:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2017 09:37 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Ambush life in a tub

6 Aug 2017:

I collected an adult ambush bug with 10 eggs on Diastella thymelaeoides at Pringle Bay.

17 Sep 2017:

Three of the eggs hatched. I had no idea how I would to keep these chappies alive, and indeed the first hatchling soon died. But then I discovered that they like flies, we had a heatwave and I became an expert at nabbing those tiny little ones on the window with a wet finger. Yum!

The adult was identified by Dawid Jacobs as Narina capensis, please see https://www.ispotnature.org/communities/southern-africa/view/observation/746065/pringle-bay-ambush-bug-with-eggs-currently-being-reared
I hope to double confirm this as soon as the offspring complete their life cycle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krancmm

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2018 06:32 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

ariel-shamir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

HaDarom, IL (Google, OSM)

Περιγραφή

possibly arabs ssp. cant say certanly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2017 10:41 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lewnanny_richardson

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2016 12:32 ΜΜ ADT

Τόπος

Pointe a Bouleau (Google, OSM)