Αρχεία Ημερολογίου για Μάιος 2018

Μάιος 01, 2018

1 May/18

Down by the Red River there were a whole bunch of birds, all about the same size and with the grey sky (and water) all looked alike. One of these three birds was flying down to the river to drink. They all seemed to prefer the ground and the brush, so it was hard to get images of them. I thought they were all the same, but I believe they were at least three different species. I know there were some with rusty brown backs/heads, but I don't think I got an image of them.

Posted on Μάιος 01, 2018 0820 ΜΜ by mamestraconfigurata mamestraconfigurata | 3 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο