Αρχεία Ημερολογίου για Φεβρουάριος 2020

Φεβρουάριος 28, 2020

Mythimna unipuncta features

I have found that this common moth is often improperly identified, but it's features are hard to describe. I made this simple guide to clarify things. I used one of the open images from the Smithsonian.

EO_024725_Owlet_Moth_Pseudaletia_unipuncta_001.jpg

Posted on Φεβρουάριος 28, 2020 0306 ΜΜ by mamestraconfigurata mamestraconfigurata | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Agrotis ipsilon features

Again, another common moth whose features are hard to describe. Quite variable in appearance, but these are the basics. For type range, see http://mothphotographersgroup.msstate.edu/species.php?hodges=10663

EO_021499_Black_Cutworm_Moth_Agrotis_ipsilon_001.jpg

Posted on Φεβρουάριος 28, 2020 0826 ΜΜ by mamestraconfigurata mamestraconfigurata | 3σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο