Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsety

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 08:05 AM EDT
Mythimna unipuncta - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Mythimna unipuncta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murex13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:58 PM EDT
Spodoptera frugiperda - Photo (c) Don Troha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Spodoptera frugiperda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

md-in-ns15

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 09:56 PM EDT
Galgula partita - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Galgula partita, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 03:39 PM CDT
Helicoverpa zea - Photo (c) John Ratzlaff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Allen Ratzlaff
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Helicoverpa zea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 03:38 PM CDT
Mythimna unipuncta - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Mythimna unipuncta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pumakit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 04:56 PM PDT
Sunira decipiens - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Sunira decipiens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:43 AM CDT
Spodoptera frugiperda - Photo (c) Don Troha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Spodoptera frugiperda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saturnjct

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:23 PM ADT
Agrotis ipsilon - Photo (c) John Trent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Agrotis ipsilon, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrimewbornagain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:13 PM EDT
Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) DaPuglet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynemckay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:01 PM ADT
Ανισόπτερα - Photo (c) Jim Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Moore (Maryland)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellyne

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 12:02 AM PDT
Autographa ampla - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dbeadle
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Autographa ampla, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellyne

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 12:05 AM PDT
Enargia infumata - Photo (c) Janice Arndt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Enargia infumata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellyne

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 12:10 AM PDT
Enargia infumata - Photo (c) Janice Arndt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Enargia infumata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2018 02:47 PM EDT
Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) NobbiP, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017
Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) NobbiP, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 02:30 PM EDT
Helicoverpa zea - Photo (c) John Ratzlaff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Allen Ratzlaff
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Helicoverpa zea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dickcannings

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:46 PM PDT
Apamea devastator - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dbeadle
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Apamea devastator, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 08:02 AM -05
Helicoverpa zea - Photo (c) John Ratzlaff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Allen Ratzlaff
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Helicoverpa zea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 08:04 AM -05
Helicoverpa zea - Photo (c) John Ratzlaff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Allen Ratzlaff
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Helicoverpa zea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:23 PM -05

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)
Mythimna unipuncta - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Mythimna unipuncta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:24 PM -05

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)
Spodoptera frugiperda - Photo (c) Don Troha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Spodoptera frugiperda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 08:37 AM EDT
Spodoptera ornithogalli - Photo (c) Ilona L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Spodoptera ornithogalli, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 08:38 AM EDT
Mythimna unipuncta - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Mythimna unipuncta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 08:38 AM EDT
Spodoptera frugiperda - Photo (c) Don Troha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Spodoptera frugiperda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightjar09

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:05 AM PDT
Sympistis semicollaris - Photo (c) Doug Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Sympistis semicollaris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightjar09

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:01 AM PDT
Euxoa tessellata - Photo (c) Ilona L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Euxoa tessellata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 07:26 PM EDT
Lacinipolia renigera - Photo (c) Mark D. Read, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Lacinipolia renigera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacques-larivee

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 11:37 PM EDT
Enargia infumata - Photo (c) Janice Arndt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Enargia infumata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacques-larivee

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 12:11 AM EDT
Enargia infumata - Photo (c) Janice Arndt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Enargia infumata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacques-larivee

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 11:19 PM EDT
Enargia decolor - Photo (c) Mike V.A. Burrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mamestraconfigurata: Enargia decolor, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 25202