Αρχεία Ημερολογίου για Σεπτέμβριος 2012

Σεπτέμβριος 27, 2012

Mendo Bionerding

Spent last weekend nerding it up with some biologist/naturalist friends of mine. So awesome hanging with people willing to spend an hour turning rocks in a seep in search of a small nondescript salamander.

And now to test embedding stuff:


Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2012 0823 ΠΜ από kueda kueda | 50 παρατηρήσεις | 5σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο