Αρχεία Ημερολογίου για Δεκέμβριος 2014

Δεκέμβριος 20, 2014

Eastern Alameda Christmas Bird Count 2014: Arroyo Mocho (Section 7) (Trip)

Despite the rain we managed a decent species count this year. Tony and Ralph were again my stalwart companions, despite the threat of rain. Counts were way down, probably due to the weather. The area around the creek in Parkway was mostly cleared, partially with fire, and the creek bank was highly eroded so there wasn't much cover. We didn't see any of our usual aquatic birds (Mallard, Snowy Egret, Kingfisher, snipe), and I suspect this might be why.

Unbelievably low numbers of Yellow-rumped Warbler, again perhaps due to weather. Usually I'm sick of seeing them by the end of the day. Unusually high numbers of robins, in the 100s, and our first Varied Thrushes for this count.

Αναρτήθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2014 0631 ΠΜ από kueda kueda | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο