Αρχεία Ημερολογίου για Μάιος 2009

Μάιος 16, 2009

Las Trampas in Spring

Went for a wonderful hike around the eastern portion of Las Trampas Regional Wilderness last Sunday, up through scrub, oak woodland, and batches of grassland, stuff blooming throughout. In addition to all the cool things I found (including my first White Fairy Lanterns!), I was surprised to find so much black oak and blue oak in the hills. Kinda cool.

Αναρτήθηκε στις Μάιος 16, 2009 0621 ΠΜ από kueda kueda | 11 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο