Αρχεία Ημερολογίου για Σεπτέμβριος 2014

Σεπτέμβριος 03, 2014

going south!

To anyone reading, I'll be making my way from Jonesborough, TN to Gainesville, FL 9/21 to 9/27. I'm hoping to find some salamanders, eat some BBQ, and maybe spread the word about iNat, so

1) Any tips on good salamander sites in southern Appalachia, preferably near car camping sites?

2) Anyone in the area want me to give a short talk about iNat?

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2014 0709 ΠΜ από kueda kueda | 3σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο