Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

markybo510

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:48 ΠΜ PST

Περιγραφή

On the way home again, I saw the family cat standing outside looking funny

Γάτα - Photo (c) Von.grzanka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melliemoon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 03:24 ΜΜ PST
Aesculus californica - Photo (c) Gary Griffith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Griffith
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Aesculus californica, Ένα μέλος του Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melliemoon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 06:55 ΠΜ PST
Κιγκλίδωμα Το Ερυθρό - Photo (c) Dave Gough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Κιγκλίδωμα Το Ερυθρό (Clathrus ruber)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melliemoon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 03:06 ΜΜ PST
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melliemoon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 04:00 ΜΜ PST
Lonicera hispidula - Photo (c) Eric Cleveland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Cleveland
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Lonicera hispidula, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canoe_the_wild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 08:49 ΠΜ PST

Τόπος

Fairfield, CA, USA (Google, OSM)
Gallinago delicata - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Gallinago delicata, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

rachelrsnv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 08:24 ΠΜ PST
Ερίγερο - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rand Workman
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcusfarcus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 11:14 ΠΜ PST

Περιγραφή

Length of pencil 15cm

Delairea odorata - Photo (c) Pedro Beja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Beja
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Delairea odorata, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mucklenut

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:07 ΜΜ PST
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmelo_lopez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2010
Giraffa giraffa - Photo (c) simben, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by simben
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Giraffa giraffa, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimsteamer

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2006

Τόπος

San Diego Zoo (Google, OSM)

Περιγραφή

Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Artiodactyla
Family: Giraffidae
Genus: Giraffa
Species: G. camelopardalis

Giraffa - Photo (c) Wild Chroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wild Chroma
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Γένος Giraffa, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattyd112

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 11:39 ΜΜ PST
Ψευδοσκορπιόνες - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Ψευδοσκορπιόνες (Τάξη Pseudoscorpiones)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve-beatty

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 10:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Thought it was Anthemis cotula so didn’t look closer. WRONG. They were abundant at this site.

Microseris douglasii - Photo (c) Paul Aigner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Aigner
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Microseris douglasii, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davethewave

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2018 02:57 ΜΜ PDT
Polypodium - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Γένος Polypodium, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jzzipkin

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 01:08 ΜΜ PDT

Τόπος

Graton, CA, USA (Google, OSM)
Sixalix atropurpurea - Photo (c) kenttrulsson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kenttrulsson
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Sixalix atropurpurea, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 09:41 ΠΜ PDT
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccmoral

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 09:06 ΠΜ PDT
Monardella villosa - Photo (c) Sondra K Glider, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sondra K Glider
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Monardella villosa, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danamnnn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 02:45 ΜΜ PST
Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edlintonvt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 06:40 ΜΜ PST
Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cjackson
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adezo510

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 12:40 ΜΜ PST
Umbellularia californica - Photo (c) danlenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Umbellularia californica, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngalaxy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 12:41 ΜΜ PST
Toxicodendron diversilobum - Photo (c) Stacey Vielma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stacey Vielma
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Toxicodendron diversilobum, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

erduanamustafi1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 06:52 ΜΜ CET
Σκύλος - Photo (c) Youssef ElNahas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Youssef ElNahas
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Σκύλος (Canis familiaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chair-tan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 12:52 ΜΜ PDT
Gaultheria shallon - Photo (c) Cable Bay Trail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Gaultheria shallon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chair-tan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 12:59 ΜΜ PDT
Pseudotsuga menziesii - Photo (c) Tracy S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tracy S.
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Pseudotsuga menziesii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2018 10:32 ΠΜ PST
Calyptospora ornamentalis - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Calyptospora ornamentalis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolores_y_noonan

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 06:22 ΜΜ PDT

Τόπος

Montara, CA, US (Google, OSM)
Desmocerus californicus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Desmocerus californicus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

katrinamccollough

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 01:32 ΜΜ PST
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

rosemohan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 01:32 ΜΜ PST
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vtbotanist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 12:46 ΜΜ PST
Pentagramma triangularis - Photo (c) Belinda Lo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Pentagramma triangularis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosemohan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 01:33 ΜΜ PST
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 122688