Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_klein

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 03:04 PM UTC
Geophilomorpha - Photo (c) Anton Gjeldum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Τάξη Geophilomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

homebody1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 08:42 AM PST
Dicellophilus - Photo (c) Cedric Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Γένος Dicellophilus, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewglavor

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Dicellophilus - Photo (c) Cedric Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Γένος Dicellophilus, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leef

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 11:39 AM PST
Wyethia helenioides - Photo (c) kueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Wyethia helenioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leef

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 11:56 AM PST
Lupinus albifrons - Photo (c) 2008 Keir Morse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Lupinus albifrons, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leef

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 01:17 PM PST

Περιγραφή

R. sanguineum?

Ribes sanguineum - Photo (c) Tyler Kennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Ribes sanguineum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephaniemckenna

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 02:36 PM UTC
Ribes sanguineum - Photo (c) Tyler Kennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Ribes sanguineum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

rachelmariemyers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Opened a mandarin orange from the tree in my backyard, and found this little caterpillar. Any idea what kind it is?

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saundersbarney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 04:14 PM UTC
Diplacus aurantiacus - Photo (c) emilyfinette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Diplacus aurantiacus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saundersbarney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 04:14 PM UTC
Diplacus aurantiacus - Photo (c) emilyfinette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Diplacus aurantiacus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

miriam_lucking

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 03:35 PM PST
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)

Παρατηρητής

miriam_lucking

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 03:27 PM PST
Ξινήθρα - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

az2023

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 03:47 PM UTC
Πελαργόνιο - Photo (c) Campbell Fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audrey74

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 03:23 PM PDT
Feijoa sellowiana - Photo (c) Alejandro Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Feijoa sellowiana, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουμάρια (Γένος Fumaria)

Παρατηρητής

khsmith

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 10:34 AM UTC
Φουμάρια - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

hjrplumb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 04:17 PM PST
Αγριοκαρδαμούδα - Photo (c) stranges, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockpaperstar10

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 05:10 PM UTC
Lupinus albifrons - Photo (c) 2008 Keir Morse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Lupinus albifrons, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockpaperstar10

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 04:07 PM UTC
Pedicularis densiflora - Photo (c) sonomacoastranch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Pedicularis densiflora, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cageuh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 05:29 PM UTC
Banksia - Photo (c) sydneydawg2006, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Γένος Banksia, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julieswift

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 09:10 AM UTC
Batrachoseps attenuatus - Photo (c) Steve Lew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Batrachoseps attenuatus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corrin_clemons

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 02:03 PM UTC
Castilleja foliolosa - Photo (c) Jesus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Castilleja foliolosa, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)

Παρατηρητής

anjaliclark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 09:33 AM UTC

Περιγραφή

Sitting on a roughly 30cm tall rock ledge.

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας - Photo (c) qli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)

Παρατηρητής

dallaslevey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 11:56 AM CST

Τόπος

Albany, CA, USA (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_ahnm

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 02:29 PM PDT
Papilio zelicaon - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Papilio zelicaon, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mugwortdr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 10:14 AM UTC

Περιγραφή

Super early bloom likely due to heavy early rains

Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunellgugelmann

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 01:47 PM PST
Claytonia perfoliata - Photo (c) enbodenumer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Claytonia perfoliata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toucan55

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 10:25 AM PST
Aythya collaris - Photo (c) Bill Blauvelt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Aythya collaris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 11:41 AM PST
Lunularia cruciata - Photo (c) Geoffrey Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Lunularia cruciata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 11:30 AM PST
Lunularia cruciata - Photo (c) Geoffrey Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Lunularia cruciata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 01:25 PM PDT
Clarkia affinis - Photo (c) Henry (Hank) Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kueda: Clarkia affinis, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 111016