Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

temminicki

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 01:32 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 06:12 ΜΜ -05

Τόπος

Mera, EC-PA, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a weevil, on the underside of a leaf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

eharding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 11:16 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_foo

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 10:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Point Loma 60fsw

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_foo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 11:38 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 01:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Either C. kessleri or C. eschrichtii. Found in the genital area of Eschrichtius robustus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 04:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmacro

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Seeds from my garden photographed at 10:1.

From the same plant as observed here: https://www.inaturalist.org/observations/150964581

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

vishals

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

First and only time catching one coughing out a pellet!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravendi6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 02:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On garlic chives.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 01:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

from decaying hemlock, transitioning to soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 11:25 ΠΜ CST

Περιγραφή

under stones adjacent to montane stream

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesip

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 08:44 ΠΜ PDT

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inaturalistnhuntorg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 12:41 ΜΜ PST

Τόπος

Palo Alto, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Foothills Park, Wild Horse Valley to Shotgun Road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgancantrell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 11:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougnaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2017 09:15 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 05:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sclerobunus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 12:57 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 09:49 ΠΜ PDT

Περιγραφή

no host plants close by. Really not sure this is Kopsiopsis, but its the only parasitic plant of this girth that I can think of

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 11:01 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on Ceanothus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

Cool little, tiny moth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 03:55 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ang

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 06:59 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albullington

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 07:57 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 02:23 ΜΜ PDT

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

being consumed by Western Spadefoot tadpoles: https://www.inaturalist.org/observations/152743949

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albullington

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 04:07 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamingorfer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 09:25 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zygy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 01:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhongqiwang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 11:57 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 09:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

(not collected)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prakrit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Amazonas, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prakrit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Amazonas, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 05:06 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρινολοφοειδή (Υπεροικογένεια Rhinolophoidea)

Παρατηρητής

andaman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 02:41 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkluger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 04:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

On Cascade trail, Anthony Chabot Regional Park. Oakland, CA. Alameda County.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

batitu

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 10:43 ΠΜ -03

Τόπος

Canelones (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 04:25 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 09:47 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Delightfully fuzzy assassin legs.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 12:33 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019 11:29 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 09:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 01:11 ΜΜ +0530

Τόπος

Gampaha, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

socal_angling

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 09:00 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boo-bee

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The insects are on Mugwort.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dagowen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Last photo with C. clevelandii.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgosliner

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2015 01:57 ΠΜ PST

Περιγραφή

Paratype CASIZ 204850,

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passiflora4

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 04:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2015

Περιγραφή

Eating Hexabranchus eggs with Favorinus mirabilis (other photos)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

profmollusc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2019 12:06 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

profmollusc

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swazeny

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020

Τόπος

nudi falls lembeh (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 12:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2015

Περιγραφή

Goniobranchus sp. 26 in NSSI2

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 10:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 01:16 ΜΜ PDT

Περιγραφή

under stones, upper stream beds, oak woodlands

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Αύγουστος 2005

Τόπος

Alajuela, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάπτερη Φάλαινα (Megaptera novaeangliae)

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 03:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 06:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hellabeenerd

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Entering nest with prey fly impaled on her stinger, and immediately followed inside by what appears to be a tachinid fly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfabian

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:15 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kingdm

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 09:10 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found on manzanita near foraging Prenolepis imparis and Crematogaster ants

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egates

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

? Buckwheat
Mount Hamilton, CA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2013 03:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

First Adela I've seen in the city. Dr. Jerry Powell looked at it and called it: " Female backs down into the inflorescence of Linanthus androsaceus to oviposit." This might be a county record.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdragonfly

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 03:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2018 12:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Parasitic larva attached to Theridion sp. beat from pine tree, will try to rear larva, also posted to BG here:
https://bugguide.net/node/view/1523012

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2018 12:05 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Beat from long-needled pine tree, will try to rear attached parasitic insect larva to adulthood.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 10:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 10:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

david-tiktaalik

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrmacro

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 02:00 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrmacro

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Περιγραφή

3mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 12:55 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 04:14 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found under hardwood bark.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kajri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 02:50 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 08:16 ΜΜ PST

Περιγραφή

Rain Beetle attempting to fly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 07:55 ΜΜ PST

Περιγραφή

About 4cm body length

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019 05:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Beat from conifer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

trickman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 11:46 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)

Παρατηρητής

anakinskywalker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 02:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Half way down a rattlesnake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigahoover

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2018 10:59 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Diaphoreolis lagunae with eggs was located on reef at a depth of 45 feet. Length was 1 cm. Water temperature was 52 degrees F.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020

Περιγραφή

All right, you gall fans! Hope you can help with an ID here. Location is Northern California. The gall was on Nerium oleander, one that seemed wild and growing along the waterfront. The only galls I've found that are similar in appearance are some made by Pseudomonas savastanoi pv. nerii (which I've used for an ID as a place to start). I have no idea if galls from that bacterium are even found in this area. But there's obviously something else that has used/caused the gall because there are exit holes. Ideas?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 03:20 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 02:05 ΜΜ PDT

Περιγραφή

UPDATE: ID’d as Conura amoena on BugGuide by Jonathan Hoskins 7/19/2021. 😊👍

SO COOL. Even got to see it investigating a caterpillar.

Sticking my neck out all the way to species on this one as it seems to be a dead ringer for the photos on BugGuide: https://bugguide.net/node/view/83331/bgimage

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2014

Τόπος

Flores, GT-PE, GT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h2omacro

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 01:14 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franca2020

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 11:50 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albullington

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 09:14 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 01:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Eating what looks like a fish? Spotted by @danielled83.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 01:23 ΜΜ PDT