Αρχεία Ημερολογίου για Νοέμβριος 2011

Νοέμβριος 28, 2011

Christmas Bird Count Volunteers?

Bay Area folks: apparently I'm going to be a section leader in this year's Eastern Alameda Christmas Bird Count, but I need more counters! Anyone want to join me? My section is downtown Livermore, so not particularly exotic, but we had a fun time last year. This year's will be on Friday December 16th. If you're interested, leave a comment and I'll get back to you.

Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 28, 2011 0821 ΜΜ από kueda kueda | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο