Αρχεία Ημερολογίου για Μάιος 2020

Μάιος 05, 2020

Μάιος 14, 2020

project boundaries

The boundaries i have set for "Turquoise Trail" are intended to include the Cerrillos/Golden area, and beyond that represent my ham-handed attempt to encompass not only what Chambers of Commerce promote as Turquoise Trail, but also that portion of adjacent terrain that not so many observers venture to. The Sandia peak area gets lots of visitors, and was omitted.
I can modify these boundaries according to whatever feedback you may offer.

Posted on Μάιος 14, 2020 0851 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο