Νοέμβριος 21, 2023

tiptoeing towards the exit

If you've known me awhile, you might have noticed my usage drop precipitously. Well, it's this here. I have only so many years of good health left, and I want to use them running around a lot and not sitting in front of a computer. My eyesight has always been crappy, and screentime makes it worse. So for those two reasons, I'm continuing down the Path of Unplugged Enlightenment.
That said, arthropods and plants still excite me, and I'll continue to post, but casually. On my terms.

Posted on Νοέμβριος 21, 2023 0330 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 5σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Φεβρουάριος 02, 2023

Perspective

"Naturalists were the original biologists, and hunters and trappers were the original naturalists. No one knew more about a species -- the wheres, whens, and whys of its movements through the land and the seasons, its relationships with prey and rivals and mates -- than a person whose livelihood depended on that knowledge."
--Mary Roach, in Fuzz: When Nature Breaks the Law, 2021

A book about wildlife policy -- interesting and entertaining

Posted on Φεβρουάριος 02, 2023 0102 ΠΜ by ellen5 ellen5 | 4σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Νοέμβριος 05, 2022

Ιούνιος 06, 2021

2021 TTL Nature photography prizes

These photos are so good, I feel like I should put my camera away out of respect.
https://www.naturettl.com/poty/nature-ttl-poty-2021-winners-gallery/

Posted on Ιούνιος 06, 2021 0145 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Φεβρουάριος 20, 2021

Φεβρουάριος 18, 2021

Σεπτέμβριος 25, 2020

rat wins gold medal for his work

Posted on Σεπτέμβριος 25, 2020 0134 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούλιος 24, 2020

paintings made by animals: you can have one!

The Albuquerque zoo is raising funds for supplies by selling animal paintings. Here's the gallery/shop:
https://www.bioparksociety.org/store/product-category/artgonewild/

Posted on Ιούλιος 24, 2020 1218 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούνιος 27, 2020

note to self: come back to these carpet moths

I suspect that several moths in our area were misidentified as of A. neomexicana. Project for a winter day.

Posted on Ιούνιος 27, 2020 0642 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάιος 05, 2020