Αρχεία Ημερολογίου για Οκτώβριος 2015

Οκτώβριος 20, 2015

Let's get our boots on, and get out there

If you go to the map view of all observations by everybody, and zoom to the territory west of the Pecos, you can make out US 84 quite distinctly, and other roads and cities.
We're not doing so well in covering these wide-open spaces!

Posted on Οκτώβριος 20, 2015 0604 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Οκτώβριος 22, 2015

quote i ran across today

"Curiosity is one of the permanent and certain characteristics of a vigorous intellect." -- Samuel Johnson

Posted on Οκτώβριος 22, 2015 1154 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο