Αρχεία Ημερολογίου για Νοέμβριος 2015

Νοέμβριος 04, 2015

It works. Totally works.

Today I had one of my mystery bugs identified. It didn't happen passively. After many days of stump-the-chumps, i emailed a zoologist, who knew a beetle guy, who contacted a moth gal, who nailed it.
Gratitude!
Pleasing to see this technology/medium/community living up to its potential. And even more pleasing to pass that ID along to others who had seen the bug in other venues. And to study the distribution map for this oddball creature, and to feel a part of that.
I think I am hooked.

Posted on Νοέμβριος 04, 2015 0843 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 3σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

every cog and wheel

If the land mechanism as a whole is good, then every part is good, whether we understand it or not. If the biota, in the course of aeons, has built something we like but do not understand, then who but a fool would discard seemingly useless parts? To keep every cog and wheel is the first precaution of intelligent tinkering.
--Aldo Leopold, 1938

Posted on Νοέμβριος 04, 2015 0849 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Νοέμβριος 24, 2015

when apps go bad...

Somebody is butt-dialing a Blue Duck today.
About 100 sequential observations so far....

Posted on Νοέμβριος 24, 2015 0752 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο