Αρχεία Ημερολογίου για Απρίλιος 2018

Απρίλιος 04, 2018

broke my little Nikon

Fell off a rock, on which i had unwisely chosen to step while making way for faster hikers. Rock rolled under my boot, camera arced dramatically. All she wrote.
It was my very best toy

Posted on Απρίλιος 04, 2018 0200 ΠΜ by ellen5 ellen5 | 13σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Απρίλιος 17, 2018

over 600 species

Woo hoo!
Thanks to all our wonderful participants for helping disprove the notion that "There's nothing there"

Posted on Απρίλιος 17, 2018 0755 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο