Αρχεία Ημερολογίου για Απρίλιος 2016

Απρίλιος 07, 2016

Cymopterus confusion

We've had a number of interesting cymopterus observations up our way, lately. But we're having trouble finding a trustworthy source for identifying these at the species level. It seems the most authoritative sources are in disagreement with one another.
Does anyone have a recommendation as to a really good treatment on distinguishing these?

Posted on Απρίλιος 07, 2016 0556 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 1 παρατήρηση | 3σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Απρίλιος 21, 2016

To the small-minded, foolish man:

Unidentifiable observations may have the most value.

Posted on Απρίλιος 21, 2016 1237 ΠΜ by ellen5 ellen5 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Speaking of Invasive Species…..

OK, so you've found an unusual plant. Let's say it might be a milkweed, one you've never seen before.
Do you pick a leaf to check out the latex?
Did you just damage that plant?And is this a rare species of milkweed?
Is your curiousity more important than the survival of that species, and all other interrelated species in its habitat?
Take a photo, and LEAVE THINGS ALONE

Posted on Απρίλιος 21, 2016 0232 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Απρίλιος 27, 2016

Labels

If anything can drive me away from iNaturalist, it's going to be people arguing about taxonomy.

Posted on Απρίλιος 27, 2016 0421 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο