Αρχεία Ημερολογίου για Μάιος 2018

Μάιος 08, 2018

beyond my paygrade

It seems that botanists take offense if you don't agree to their subspecies assignment. They ought to realize that Joe iNat doesn't have access to those resources, nor an excess of time to devote to the task. We got day jobs.
One of the better snippets of advice i received in this enterprise came from a senior user, arguably the most senior in our vast state, who told me "I never worry about subspecies."
If you like, have at it! But don't expect me to rubberstamp it until and when i know what i'm doing.

Posted on Μάιος 08, 2018 0212 ΜΜ by ellen5 ellen5 | 6σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο