Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Ερπετά (Ομοταξία Reptilia)

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist
Ομοταξία Reptilia (γονέας: Υποσυνομοταξία Vertebrata) Εναλλακτική θέση Ομοταξία Reptilia (γονέας: Συνομοταξία Chordata)
Δημιουργήθηκε από loarie τον 1 Νοέμβριος 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Reptilia που πηγάζει από Reptile Database: 21 December 2019

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Ολοκλήρωση: αληθές

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 16427

Αποκλείσεις: 52

Επιμελητές Taxon:

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 88

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Source contact: Peter Uetz (@uetz), Reptile Database, email: info@reptile-database.org