Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Ερπετά (Ομοταξία Reptilia)

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece World Register of Marine Species (WoRMS)
Ομοταξία Reptilia (γονέας: Υποσυνομοταξία Vertebrata) Εναλλακτική θέση Ομοταξία Reptilia (γονέας: Υπερομοταξία Tetrapoda)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 18, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Reptilia που πηγάζει από Reptile Database: 21 December 2019

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Ολοκλήρωση: αληθές

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 16027

Αποκλείσεις: 46

Επιμελητές Taxon:

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 47

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

iNaturalist follows Reptile Database (available here http://reptile-database.reptarium.cz/interfaces/export/taxa.csv) except from a few deviations.