Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist
Ομοταξία Mammalia (γονέας: Υποσυνομοταξία Vertebrata) Εναλλακτική θέση Ομοταξία Mammalia (γονέας: Συνομοταξία Chordata)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 01, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Mammalia που πηγάζει από Mammal Diversity Database. 2019

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη είδος

Ολοκλήρωση: αληθές

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 7712

Αποκλείσεις: 248

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 141

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 89
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Rodentia
Rodentia
Zapodidae
Megadermatidae
Phocoenidae
Lasiurini
Rhinolophus
Rhinolophus
Rhinolophus
Sylvilagus

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Reference for Mammals from Class down to species following Mammal Diversity Database. 2019. Other downstream frameworks take precidence for Marsupialia, Xenarthra, Afrotheria, Rodentia, Eulipotyphla, Carnivora, Lagomorpha, Artiodactyla, Primates, Chiroptera