Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist
Ομοταξία Mammalia (γονέας: Υποσυνομοταξία Vertebrata) Εναλλακτική θέση Ομοταξία Mammalia (γονέας: Συνομοταξία Chordata)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 01, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Mammalia που πηγάζει από Mammal Diversity Database. 2019

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη είδος

Ολοκλήρωση: αληθές

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 8373

Αποκλείσεις: 160

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 92

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 69
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Carnivora
Rhinocerotidae
Phocoenidae
Spilogale
Ondatra
Cervus
Clethrionomys
Niviventer
Cryptomys
Bos

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Source contact: Nate Upham (@nateupham), Mammal Diversity Database, email: mammaldiversity@gmail.com