Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist
Ομοταξία Mammalia (γονέας: Υποσυνομοταξία Vertebrata) Εναλλακτική θέση Ομοταξία Mammalia (γονέας: Συνομοταξία Chordata)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 01, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Mammalia που πηγάζει από Mammal Diversity Database. 2019

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη είδος

Ολοκλήρωση: αληθές

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 8453

Αποκλείσεις: 150

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 6

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 22

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Source contact: Nate Upham (@nateupham), Mammal Diversity Database, email: mammaldiversity@gmail.com