Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist
Ομοταξία Mammalia (γονέας: Υποσυνομοταξία Vertebrata) Εναλλακτική θέση Ομοταξία Mammalia (γονέας: Συνομοταξία Chordata)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 01, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Mammalia που πηγάζει από Mammal Diversity Database

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη είδος

Ολοκλήρωση: αληθές

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 8372

Αποκλείσεις: 164

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 130

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 138

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Source contact: Nate Upham (@nateupham), Mammal Diversity Database, email: mammaldiversity@gmail.com, reference archive: https://www.mammaldiversity.org/assets/data/MDD.zip