Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Αμφίβια (Ομοταξία Amphibia)

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist
Ομοταξία Amphibia (γονέας: Υποσυνομοταξία Vertebrata) Εναλλακτική θέση Ομοταξία Amphibia (γονέας: Συνομοταξία Chordata)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 01, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Amphibia που πηγάζει από Amphibian Species of the World 6.0

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη είδος

Ολοκλήρωση: αληθές

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 9298

Αποκλείσεις: 45

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 2

Επιμελητές Taxon:

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 27

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Source contact: Darrel Frost (@dfrost), Amphibian Species of the World, email: darrel.r.frost@gmail.com