Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Αμφίβια (Ομοταξία Amphibia)

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist
Ομοταξία Amphibia (γονέας: Υποσυνομοταξία Vertebrata) Εναλλακτική θέση Ομοταξία Amphibia (γονέας: Συνομοταξία Chordata)
Δημιουργήθηκε από loarie τον 1 Νοέμβριος 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Amphibia που πηγάζει από Amphibian Species of the World 6.0

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη είδος

Ολοκλήρωση: αληθές

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 9161

Αποκλείσεις: 48

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 57

Επιμελητές Taxon:

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 36
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Ranidae
Hynobiidae
Acridinae
Desmognathus
Siren
Rhinella
Hyla
Lithobates
Pseudacris
Odorrana

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Source contact: Darrel Frost (@dfrost), Amphibian Species of the World, email: darrel.r.frost@gmail.com