Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist
Ομοταξία Aves (γονέας: Υποσυνομοταξία Vertebrata) Εναλλακτική θέση Ομοταξία Aves (γονέας: Συνομοταξία Chordata)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 01, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Aves που πηγάζει από Clements Checklist v2021

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Ολοκλήρωση: αληθές

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 34012

Αποκλείσεις: 385

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 165
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Anseriformes
Anseriformes
Passerellidae
Anatidae
Anatidae
Anatidae
Trochilidae
Pellorneidae
Timaliidae
Sylviidae

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

iNaturalist is using the Clements Checklist v2021 for bird taxonomy.