Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist
Ομοταξία Aves (γονέας: Υποσυνομοταξία Vertebrata) Εναλλακτική θέση Ομοταξία Aves (γονέας: Συνομοταξία Chordata)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 01, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Aves που πηγάζει από Clements Checklist v2021

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Ολοκλήρωση: αληθές

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 34242

Αποκλείσεις: 515

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 16

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 66
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Anseriformes
Accipitridae
Fringillidae
Ardeinae
Ara
Ara
Arremon
Catharus
Buteo
Numida

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

Source contact: Marshall Iliff (@marshall_iliff), eBird Project Leader, email: mji26@cornell.edu