Αρχεία Ημερολογίου για Απρίλιος 2023

5 Απρίλιος 2023

#36 Red-breasted Nuthatch

These have been around all winter, but this is the first 2023 iNat observation.

Posted on Τετάρτη 05 Απρίλιος 2023 16:22:30 UTC by swells swells | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

7 Απρίλιος 2023

#37 Flea beetle

I found this little (~2mm) beetle on the porch yesterday. I think it might be a flea beetle (Chrysomelidae: Alticini). It's quite a jumper. It nearly escaped by jumping out of the dish I had put it in.
The photo doesn't capture its stunning gold color.

Twitter post

Posted on Παρασκευή 07 Απρίλιος 2023 23:03:53 UTC by swells swells | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

8 Απρίλιος 2023

#38 Bewick's Wren

A pair of Bewick's Wrens are checking out the woodpile in the backyard. Hope they'll decide to stay.

Posted on Σάββατο 08 Απρίλιος 2023 22:26:42 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

9 Απρίλιος 2023

# 39 Zebra Jumping Spider

My grandson, Lander, spotted this one on the front porch.

Posted on Κυριακή 09 Απρίλιος 2023 18:23:46 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

10 Απρίλιος 2023

#40 Two-spotted Lady Beetle

I've seen many Seven-spotted Lady Beetles this year, no native species until today, when I saw two species: the two-spotted and convergent lady beetles. I found this two-spot on the front door.

Posted on Δευτέρα 10 Απρίλιος 2023 23:14:36 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#41 Convergent Lady Beetle

This is the first Convergent Lady Beetle that I've seen this year. I found it on the side of the house.

Posted on Δευτέρα 10 Απρίλιος 2023 23:17:57 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

12 Απρίλιος 2023

#43 Common Dandelion

The first dandelion flower of the year.

Posted on Τετάρτη 12 Απρίλιος 2023 17:37:44 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#44 House Sparrow (Passer domesticus)

They are in the yard all year, but this is the first one I've photographed.

<?p>

Posted on Τετάρτη 12 Απρίλιος 2023 17:45:37 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

16 Απρίλιος 2023

#45 Dolerus sp.

A Common Sawfly (Tenthredinidae)

Found on the side of the garage.

Posted on Κυριακή 16 Απρίλιος 2023 03:50:17 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#46 Milky Slug

Agriolimacidae: Derocreas reticulatum

Under a bucket in backyard.

Posted on Κυριακή 16 Απρίλιος 2023 03:59:58 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο