9 Ιούνιος 2023

#116: Common Pill Woodlouse

Observed on June 5.

(Armadillidium vulgare)

Posted on Παρασκευή 09 Ιούνιος 2023 01:13:43 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

8 Ιούνιος 2023

#115: Hunt's Bumble Bee

Observed on June 5.

Bombus huntii

On raspberry flower.

Posted on Πέμπτη 08 Ιούνιος 2023 16:10:51 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

6 Ιούνιος 2023

#114: Rose Stem Girdler

Agrilus cuprescens

On the raspberry bushes

Utah State University

Posted on Τρίτη 06 Ιούνιος 2023 01:05:13 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#113: California Flattened Jumping Spider

Platycryptus californicus

On front porch.

Posted on Τρίτη 06 Ιούνιος 2023 01:01:31 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

5 Ιούνιος 2023

#112: Euodynerus foraminatus

Observed on June 1

A potter wasp

Posted on Δευτέρα 05 Ιούνιος 2023 04:20:26 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#111: Six-spotted Orbweaver

Observed on June 1

Araniella displicata

Posted on Δευτέρα 05 Ιούνιος 2023 04:16:56 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#110: Nevada Bumble Bee

Observed on June 1

Bombus nevadensis

On Black Locust flower

Posted on Δευτέρα 05 Ιούνιος 2023 04:13:41 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#109: Symmorphus sp.

Observed on June 1

A potter wasp

Posted on Δευτέρα 05 Ιούνιος 2023 04:10:27 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#108: Common Compost Fly

Observed on June 1

Syritta pipiens

Posted on Δευτέρα 05 Ιούνιος 2023 04:08:00 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#107: Western Tiger Swallowtail

Observed on June 1

Papilio rutulus)

There have been many of these in the yard for the past few weeks, but this is the first decent photo.

Posted on Δευτέρα 05 Ιούνιος 2023 04:04:57 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο