Αρχεία Ημερολογίου για Μάιος 2023

2 Μάιος 2023

#66 Western Yellowjacket

Observed on 1 May 23

Vespula pennsylvanica

Investigating yellow newspaper tube.

Posted on Τρίτη 02 Μάιος 2023 15:15:51 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#67: Common Sun Beetle

Observed on May 1.

Amara aenea

found on ground while raking.

Posted on Τρίτη 02 Μάιος 2023 15:23:58 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#68: Wolf Spider

Lycosidae

Thin-legged Wolf Spider (Pardosa sp.)?

Posted on Τρίτη 02 Μάιος 2023 15:37:47 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Mining Bee

Andrena sp.

Sunning itself on an Oregon Grape leaf.

Supplanted by a Prunus Miner (Andrena prunorum that I found on May 15.

Posted on Τρίτη 02 Μάιος 2023 15:40:49 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#69: A Cuckoo Wasp

Chrysura sp.

On old wood log in the yard.

Posted on Τρίτη 02 Μάιος 2023 16:21:58 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

3 Μάιος 2023

#70: Abia americana

Club-horned Sawfly (Cimbicidae)

Swept from gras near snowberry bush. 9 mmm

Posted on Τετάρτη 03 Μάιος 2023 03:00:45 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

4 Μάιος 2023

#71 California Quail

Callipepla californica

Male calling from the rock pile.

Posted on Πέμπτη 04 Μάιος 2023 23:23:09 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#72 Ampedus phoenicopterus

A click beetle (Elateridae)

New species for the yard (#508)

On spruce stump

Posted on Πέμπτη 04 Μάιος 2023 23:26:23 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#73 Bulbous Bluegrass

Poa bulbosa

In sand border between sidewalk and garden.

Posted on Πέμπτη 04 Μάιος 2023 23:30:07 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#74 Henbit Deadnettle

Lamium amplexicaule

Between sidewalk and gardent.

Posted on Πέμπτη 04 Μάιος 2023 23:33:06 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο