Αρχεία Ημερολογίου για Μάρτιος 2023

12 Μάρτιος 2023

#25 Winter Midge - Diamesa sp?

Observed: 11 Mar 23

Found on the front door between the main and storm door.<?p>

Posted on Κυριακή 12 Μάρτιος 2023 00:15:16 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#19 Beetle Mite (Suborder Oribatida)

Observed: 5 Feb 23

In the water drained from a potted orchid. ~ 0.4 mm

Posted on Κυριακή 12 Μάρτιος 2023 00:22:28 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#21 Cluster Fly (Pollena sp.)

On south-facing wall of house.

Posted on Κυριακή 12 Μάρτιος 2023 01:14:24 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#22 Microlestes sp.

Observed: 10 Feb 23

Found this little ground beetle (Carabidae) under a rock. 4 mm

Posted on Κυριακή 12 Μάρτιος 2023 01:17:55 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#23 Lesser Dung Fly (Subfamily Limosininae)

Observed: 11 Feb 23

Front porch 4 deg C ~2.5 mm

Posted on Κυριακή 12 Μάρτιος 2023 01:22:54 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#24 Common Green Lacewing (Chrysoperla sp.)

Observed: 2 Mar 23

In bathroom. body length 10mm

Posted on Κυριακή 12 Μάρτιος 2023 01:28:52 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#26 Yellow Underwings (Noctua sp.)

Found under a piece of bark in front garden.

Posted on Κυριακή 12 Μάρτιος 2023 23:30:57 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

21 Μάρτιος 2023

First day of spring

#27 Western Terrestrial Garter Snake (Thamnophis elegans)


#28 Cooper's Hawk (Accipiter cooperii)

In neighbor's tree - but seen from our yard (so it counts)#29 Camponotus modoc (Western Carpenter Ant)

On spruce stump

Posted on Τρίτη 21 Μάρτιος 2023 21:39:42 UTC by swells swells | 3 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

23 Μάρτιος 2023

A male punkie and a stilt bug

#30 A biting Midge, no-see-um, or punkie (Ceratopogonidae)

I found this male on the side of the shed. (~ 2.5 mm)

It's the first I've seen of this family that I've seen in the yard
(#500 on the taxa list)


#31 Neoneides muticus (a stilt bug)

I netted this one while it was flying in the backyard. (10 mm)

Posted on Πέμπτη 23 Μάρτιος 2023 16:07:35 UTC by swells swells | 2 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

26 Μάρτιος 2023

#33 Cassin's finch

A surprise visitor this morning below the feeders.

Posted on Κυριακή 26 Μάρτιος 2023 00:15:03 UTC by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο