Αρχεία Ημερολογίου για Ιανουάριος 2020

Ιανουάριος 06, 2020

Ferns and lycophytes shared with Australia

I was fortunate to spend Christmas and New Year in Melbourne. Some 80-90 species of ferns and lycophytes occur naturally in both Australia and New Zealand. Below are a few examples of what we saw near Melbourne.
I have photos of many more such species on the New Zealand Ferns facebook page: https://www.facebook.com/nzferns/

Posted on Ιανουάριος 06, 2020 0851 ΠΜ by leonperrie leonperrie | 4 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιανουάριος 09, 2020

Australian ferns with relatives in NZ

Here are a few species of Australian ferns that have close relatives in New Zealand. Can you guess the NZ relation?
More examples on the New Zealand Ferns facebook page, along with answers!

https://www.facebook.com/nzferns/

Posted on Ιανουάριος 09, 2020 0735 ΠΜ by leonperrie leonperrie | 5 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιανουάριος 13, 2020

A new species of Cheilolejeunea liverwort

For those interested in small plants, here's a new species of liverwort. Cheilolejeunea rodneyi is named after the Wellington Botanical Society stalwart Rodney Lewington.
https://blog.tepapa.govt.nz/2020/01/13/a-new-liverwort-species-for-wellington/

Posted on Ιανουάριος 13, 2020 0723 ΠΜ by leonperrie leonperrie | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο