Αρχεία Ημερολογίου για Σεπτέμβριος 2018

Σεπτέμβριος 01, 2018

Why do scientific names change? Kiokio and the other Blechnum ferns as a case study

Do scientific names change too often? I think they sometimes do.

I explore this question in this Te Papa blog post: Why do scientific names change?

I'm keen to hear what you think. Please leave a comment at the bottom of the Te Papa blog post. How much taxonomic change do you like ?

The Blechnum ferns make an interesting case study in this respect. One approach sees Doodia move into Blechnum; the other approach keeps Doodia but splits Blechnum into many genera.

For instance, Blechnum fluviatile or Cranfillia fluviatilis? Blechnum filiforme, or Icarus filiformis?

Posted on Σεπτέμβριος 01, 2018 0941 ΠΜ by leonperrie leonperrie | 2 παρατηρήσεις | 8σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο