Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 05:49 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandacis33

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 12:20 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Epiphyte, Feels like the nylon cord Of my venetian blinds

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:30 ΜΜ NZST

Περιγραφή

wild seedlings of this foreign podocarp. when the kereru population gets onto the fruit this species will beome a bird dispersed invasive weed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 07:33 ΜΜ NZST

Περιγραφή

totally unrecognised weird exotic plant in the middle of the native bush in the park along with the usual weeds :o

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 05:12 ΜΜ NZST

Περιγραφή

i think

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

zealandia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2017 11:35 ΠΜ +14