Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 04:48 ΜΜ NZDT
Pelargonium capitatum - Photo (c) Nicole Loebenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicole Loebenberg
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Pelargonium capitatum, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melb7

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 09:19 ΠΜ NZST
Περδικάκι - Photo (c) Hermann Falkner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hermann Falkner
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Περδικάκι (Parietaria judaica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)

Παρατηρητής

adam_groenewegen

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 12:04 ΜΜ NZST
Asplenium × lucrosum - Photo (c) bbi2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bbi2
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Asplenium × lucrosum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 08:41 ΠΜ NZDT

Τόπος

Leigh, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Coastal stream

Symphyogyna hymenophyllum - Photo (c) Emily Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emily Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Symphyogyna hymenophyllum, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 10:51 ΠΜ NZDT

Τόπος

Leigh, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Coastal stream

Symphyogyna hymenophyllum - Photo (c) Emily Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emily Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Symphyogyna hymenophyllum, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 01:00 ΜΜ NZST
Chandonanthus squarrosus - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Chandonanthus squarrosus, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdbellbutler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 03:06 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Abundant moss forming large carpets on shaded forest floor

Camptochaete angustata - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Camptochaete angustata, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joknight_nz

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 02:55 ΜΜ NZST
Ptychomnion aciculare - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Ptychomnion aciculare, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaleskeleton

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 04:10 ΜΜ NZST
Weymouthia cochlearifolia - Photo (c) bbi2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bbi2
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Weymouthia cochlearifolia, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h_rogers

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 01:03 ΜΜ NZST
Dendrohypopterygium filiculiforme - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Dendrohypopterygium filiculiforme, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 12:20 ΜΜ NZST
Dicnemon - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Γένος Dicnemon, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william34

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 12:52 ΜΜ NZST
Dicranoloma fasciatum - Photo (c) Dave Holland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Holland
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Dicranoloma fasciatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william34

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 12:52 ΜΜ NZST
Dicranoloma - Photo (c) Colin Meurk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Colin Meurk
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Γένος Dicranoloma, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisaturnbull

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 01:36 ΜΜ NZST
Fumaria muralis - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Fumaria muralis, Ένα μέλος του Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyjane02

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 12:20 ΜΜ NZST
Solanum chenopodioides - Photo (c) jasperidium, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Solanum chenopodioides, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameliamcqueen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 10:29 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Spooners Hill, wedge between rocks

Asplenium hookerianum - Photo (c) Nick Saville, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Saville
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Asplenium hookerianum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameliamcqueen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 02:00 ΜΜ NZST
Asplenium hookerianum - Photo (c) Nick Saville, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Saville
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Asplenium hookerianum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameliamcqueen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 02:00 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Fern underside showing spores

Asplenium hookerianum - Photo (c) Nick Saville, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Saville
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Asplenium hookerianum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

ameliamcqueen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 08:46 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Spooners hill. Growing on conglomerate rocks.
Small tufts... distinct curved or twisted leaves in tuft. No flowers available

Ποώδη - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

canbrou

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2015 02:18 ΜΜ AEDT

Τόπος

Norfolk Island (Google, OSM)
Arthropteris tenella - Photo (c) cbeem, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cbeem
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Arthropteris tenella, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 12:38 ΜΜ NZST
Aciphylla aurea - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Aciphylla aurea, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkt203

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:28 ΠΜ NZST
Aciphylla aurea - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Aciphylla aurea, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombelworthy

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 01:56 ΜΜ NZST
Asplenium flaccidum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Asplenium flaccidum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)

Παρατηρητής

paulinab

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)
Asplenium flaccidum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Asplenium flaccidum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxmulvihill

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 03:36 ΜΜ NZDT
Asplenium flaccidum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Asplenium flaccidum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickbarricklow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 11:40 ΠΜ NZDT
Asplenium flaccidum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Asplenium flaccidum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiebienusa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 08:26 ΠΜ NZDT
Asplenium flaccidum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Asplenium flaccidum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinoanja22

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 05:15 ΜΜ NZST
Asplenium flaccidum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Asplenium flaccidum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 03:31 ΜΜ NZST
Asplenium flaccidum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Asplenium flaccidum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianbooth

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 12:06 ΜΜ NZST
Asplenium flaccidum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη leonperrie: Asplenium flaccidum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 54589