Αύγουστος 18, 2022

Montenegro, Bosnia and Herzegovina 2022

Birding and snorkeling in the Balkans.

Podgorica - Cetinje - Budva - Sarajevo - Travnik - Jajce - Plivsko jezero - Ramsko jezero - Mostar - Blagaj - Stolac - Hutovo Blato

Αναρτήθηκε στις Αύγουστος 18, 2022 0907 ΠΜ από bogsuckers bogsuckers | 509 παρατηρήσεις

Ιούλιος 07, 2022

Aquitaine 2022

Birding and rockpooling on and around the island of Oléron.

New species of birds:

Pluvialis squatarola - Kulík Bledý
Tringa totanus - Vodouš Rudonohý
Milvus migrans - Luňák Hnědý
Streptopelia turtur - Hrdlička Divoká
Ichthyaetus melanocephalus - Racek Černohlavý
Serinus serinus - Zvonohlík Zahradní
Cisticola juncidis - Cistovník Rákosníkový

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 07, 2022 0409 ΜΜ από bogsuckers bogsuckers | 325 παρατηρήσεις

Αύγουστος 16, 2021

Sud de la France 2021

Birding, snorkeling, and rockpooling in southern France.

Underwater photos by Dragon Touch Vision 3.

Αναρτήθηκε στις Αύγουστος 16, 2021 1237 ΜΜ από bogsuckers bogsuckers | 192 παρατηρήσεις

Αρχεία